Stanovení atraktivity pesticidů vnímaných chutí včel

Autoři článku: Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a Ing. Martina Stejskalová, Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha

Výzkum metodou přímého lákání

Epruvety s pokusným roztokem I.

Obr.1: Epruvety s pokusným roztokem I.

Epruvety s pokusným roztokem II.

Obr.2: Epruvety s pokusným roztokem II.

Uspořádání pokusu v Praze - Suchdole I.

Obr.3: Uspořádání pokusu v Praze - Suchdole I.

Uspořádání pokusu v Praze - Suchdole II.

Obr.4: Uspořádání pokusu v Praze - Suchdole II.

Označování výšky zbytku pok. roztoku v epruvetě

Obr.5: Označování výšky zbytku pok. roztoku v epruvetě

Uspořádání pokusu v proletové hale

Obr. 6: Uspořádání pokusu v proletové hale

Do upraveného medu, který měl obdobnou konzistenci a složení, jako nektar řepkového květu, bylo vmícháno množství přípravku, které by reálně dopadlo na 1 květ čili na 1cm2. Tyto roztoky medu a přípravku byly přelity v množství 2 ml do epruvet (speciální kalibrovaná zkumavka s uzávěrem). Jako kontrola byl zvolen upravený med podle parametrů řepkového nektaru. (obr. 1 a obr. 2).

Přehled zkoušených přípravků v roce 2015 a 2016 je uveden v následujicí tabulce - přípravky použité v metodě přímého lákání:

PřípravekDávka /haÚčinná látka
2015
Apel1 lprochloraz + propiconazole
Atonik0,6 l2-methoxy-5-nitrofenol Na
+ 2-nitrofenol Na + 4-nitrofenol Na
Avaunt 15 EC0,17 lindoxacarb
Horizon 250 EW1 ltebuconazole
Mospilan 20 SP0,1 kgacetamiprid
Nurelle D0,6 lchlorpyrifos + cypermethrin
Ortiva1 lazoxystrobin
Pictor0,5 lboscalid
Plenum0,15 kgpymetrozine
Proteus 110 OD0,75 lthiacloprid + deltamethrin
Trebon OSR0,2 letofenprox
Vaztak 10 EC0,1 lalpha alpha - cypermethrin
2016
Daskor0,625 lcypermethrin + chlorpyrifos-metyl
Reldan 222 lchlorpyrifos methyl
Fyfanon 440 g/L EW2 lmalathion
Biscaya 240 OD0,3 ltiakloprid
Karate se Zeon technologií 5 CS0,1 lLambda-cyhalothrin
Prosaro 250 EC0,75 lprotiokonazol + tebukonazol

U přípravků s vysokou repelencí - Trebon OSR, Vaztak 10 EC, Nurelle D, Apel a Horizon 250 EW byly v další fázi pokusu dávky do epruvet dále zředěny dvakrát a čtyřikrát vzhledem k původnímu ředění. U přípravku Nurelle D byla vytvořena ucelená ředící řada, kdy byla základní dávka rozředěna až 32 krát.

Každá varianta pokusu v letech 2015 – 2017 se skládala ze 4 totožných destiček, kdy 1 destička obsahovala 6 epruvet s různými přípravky a 4 epruvety kontrolních roztoků. Destičky držící epruvety byly ze žlutého plastu, aby byly pro včely nápadné. Měření bylo desetkrát zopakováno s tím, že epruvety s různými účinnými látkami byly vždy zařazeny do pokusu v jiném pořadí, aby si včely nenavykly na přesnou pozici určité látky. (obr. 3 a obr. 4).

Všechny epruvety z jedné varianty byly naráz otevřeny a včely začaly odsávat pro ně atraktivní roztoky. V době, kdy byl odsátý veškerý roztok z nejatraktivnější epruvety, se zaznamenalo zbývající množství roztoku v ostatních epruvetách (obr. 5).

Pokus byl proveden na dvou lokalitách: Venkovní podmínky na pokusném pozemku ČZU Praha a laboratorní podmínky ve speciální proletové hale pro včely ve Výzkumném včelařském ústavu v Dole (obr. 6).

V roce 2017 byla u chemicky čistých účinných látek etofenprox, acetamiprid a lambda- cyhalothrin porovnávána repelence s komerčně dostupnými pesticidy na českém trhu obsahující tyto účinné látky, viz následující tabulka:

PřípravekDávkaÚčinná látka
chemicky čistý etofenprox + rozpouštědloodpovídající obsahu a dávce zkoušených přípravků
Trebon OSR0,2 l/haetofenprox
chemicky čistý acetamiprid + rozpouštědloodpovídající obsahu a dávce zkoušených přípravků
Mospilan SP0,180 kg/haacetamiprid
Mospilan SL0,360 l/haacetamiprid
chemicky čistý lambda - cyhalothrin + rozpouštědloodpovídající obsahu a dávce zkoušených přípravků
Hunter OSR (SPU)0,1 l/halambda - cyhalothrin
Samuraj0,1 l/halambda - cyhalothrin
Markate0,15 l/halambda - cyhalothrin
Karate Zeon0,1 l/halambda - cyhalothrin
Med + rozpouštědlo