Včelařský rok

Včelařský rok není klasickým kalendářním rokem tak, jak ho známe. Co to znamená a v čem je jiný? Nemá přesné datum, začíná s časovým posunem v době obilných žní, respektive na konci poslední hlavní snůšky. Zároveň má včelařský rok vícero období, které vychází z vývojového cyklu včel.

OBDOBÍ REGENERACE – podletí

Prvním obdobím je tzv. období regenerace, nazývané též podletí. Začíná po skončení poslední hlavní snůšky, což může být od poloviny července, v závislosti na místních podmínkách. Je spojené s posledním vytáčením medu, které je následováno přípravou včelstev na zimu a krmením. Začíná se objevovat slídění včel a loupeže u slabých včelstev. Vůdčí včelařskou rostlinou je Vřes obecný. V tomto období zároveň provádíme úpravu úlového prostoru před zimou, kontrolujeme přítomnost matky a vyřazujeme staré plásty. V úle se začínají líhnout první generace zimních (dlouhověkých) včel a včelař provádí ošetřování proti Varroáze.

VEGETAČNÍ KLID – včelařský podzim a zima

Z velké části je toto období bezplodové, což je ideální stav. Nastane-li teplý podzim a zima, plodování se prodlužuje, což snižuje účinnosti podzimního ošetření proti Varroáze. Včelstvo zimuje v zimním chumáči, v jehož středu je včelí matka. Chumáč se v průběhu období přesouvá prostorem úlu podle toho, jak spotřebovává zimní zásoby. Je třeba zajistit, aby včelstvo nebylo v tomto období rušeno (větve stromu, myši apod.).

OBDOBÍ RŮSTU – včelařské předjaří a jaro

Období růstu můžeme rozdělit na tři dílčí období. Vůdčí včelařské rostliny jsou Olše lepkavá a Třešeň ptačí.

Období omezeného růstu v zimním chumáči

Je ideální čas na kontrolu podložek, které nám poslouží jako indikátor stavu a síly včelstev, při které zároveň provádíme odběr zimní měli. Toto období je vhodné pro vzdělávání včelaře a přípravu pomůcek na nadcházející sezónu, jelikož po začátku snůšky budeme to, co nestihneme nyní, jen stěží dohánět.

Období růstu mimo zimní chumáč

Včelstva jsou zatím stále bez stavebního pudu. Na česnech můžeme sledovat první jarní prolety. V tuto chvíli by měl mít včelař již vše připraveno, jelikož se přechází z teorie ke včelařské praxi. Po proletech následují jarní prohlídky včelstev, kontrolujeme množství zásob po zimě a přítomnost včelích matek. Bezmatečná včelstva se spojují. Pokud potřebujeme včely přemístit, je nejvyšší čas. Vhodné je provést jarní ošetření proti Varroáze a vyměnit nebo vyčistit dna úlů po zimním období.

Období růstu se stavebním pudem – včelařské jaro

Začíná narůstat aktivita na česně a projevuje se stavební pud včel. Včely začínají více plodovat a objevují se první zdroje snůšky. Jedná se o ideální období pro rozšiřování včelstev přidáním nástavku a doplněním o stavební rámky. Probíhají také první přípravy na chov matek.

OBDOBÍ REPRODUKCE – včelařské časné léto

V tomto období se věnujeme chovu matek a provádíme protirojová opatření. Používá se především tvorba oddělků, výměna matek, chov trubců a využívání stavebního pudu. Platí zde pravidlo, že „kdo se nudí, ten se rojí“.

Nastává období hlavní snůšky a následné medobraní, při kterém kontrolujeme obsah vody medu. Můžeme také vyřazovat staré plásty a vkládat nové rámky (využití stavebního pudu). Je třeba včelstvům ponechat dostatek zásob pro případ výpadku nebo prodlevy do další snůšky. Vůdčí včelařskou rostlinou je Trnovník akát.

OBDOBÍ PRODUKCE – včelařské plné léto

Období druhé hlavní snůšky, začíná snůška medovice. Provádíme Varroamonitoring (zjišťování stavu napadení včelstev Varroázou) a rozšiřujeme oddělky, které můžeme pro zvýšení stavebního pudu a plodování podnítit krmením. Vůdčí včelařskou rostlinou je Lípa malolistá.