Program referenčních vah – BeeTech

Česká zemědělská univerzita v Praze (dále jako „ČZU“) ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a společností IBM Česká Republika s.r.o. spouští program testování referenčních úlových vah pro včelaře BeeTech (dále jako „Program BeeTech“).

Vybraní zájemci o Program BeeTech získají možnost bezplatně užívat zařízení úlové váhy pro své včelstvo a službu BeeTech po dobu testovacího období, výměnou za sdílení dat a poskytování pravidelné zpětné vazby. Součástí služby BeeTech a i podmínkou účasti je registrace a aktivní užívání portálu Včelstva online na adrese http://vcelstva.czu.cz/, který zajištuje a spravuje ČZU pro včelaře zdarma. Vybraní zájemci se stanou „referenčními včelaři“ a jimi vybrané včelstvo pro váhu se stane „referenčním včelstvem“, tj. na portálu Včelstva online veřejně dostupným. Podrobné podmínky účasti v Programu BeeTech naleznete ve Smlouvě o testovacím provozu služby BeeTech.

Máte-li zájem se testovacího Programu BeeTech zúčastnit jakožto „tester“ a přijmout aktivní roli „referenčního včelaře“, přihlaste se prostřednictvím registračního formuláře.

Uzavírka přihlášek je do 8. 10. 2017. Výběr provede odborná komise sestavená ze strany partnerů Programu BeeTech. Nejpozději do 20. 10. 2017 budou na této webové stránce oznámeni vybraní „testeři“ referenčních úlových vah. Vybraní „testeři“ budou poté ke spolupráci vyzváni emailem.


Akutalita: Dne 30.10. se uskutečnilo v prostorách sídla společnosti T-Mobile setkaní vybraných včelařů a zástupců projektu s předáním úlových vah. Včelstva s úlovými vahami se začnou objevovat na portálu v mapě ČR v průběhu měsíců listopad až prosinec (po jejich HW a SW instalaci). Po rozkliknutí "bubliny" referenčního včelaře v mapě ČR bude možné přes odkaz na referenční včelstvo sledovat vývoj hodnot z každodenních měření.

Vybraní „testeři“ referenčních úlových vah programu BeeTech:

 • I. Špačková ze Šternberka u Olomouce
 • J. Habura z Vřesiny u Hlučína
 • J. Lojda z Nasavrk
 • J. Meduna z Chocně
 • J. Mlateček z Třebechovic pod Orebem
 • J. Ohem z Liběchova
 • L. Klinkovský ze Sedlnice
 • L. Treppeschová ze Strahova Horních Kozolup
 • V. Beran z Prostřední Lipky u Králíků
 • V. Dvořák z Prahy
 • V. Horčic ze Zábřehu – Jestřebí
 • V. Kuntoš z Domoušic u Loun

Vezměte, prosíme, na vědomí, že si vyhrazujeme právo testovací Program BeeTech nezahájit, kdykoliv přerušit, či zcela zrušit, bez jakékoliv náhrady. Výběr zájemců v testovacím Programu BeeTech je zcela na svobodném uvážení odborné komise. Na výběr do testovacího Programu Beetech není právní nárok. Rozhodnutí o účasti zájemce v testovacím Programu Beetech nemusíme sdělovat, ani jakkoliv odůvodňovat.